صنعتی و دریایی

ظرفیت 15000لیتری 

 
                  ظرفیت 30000لیتری               

این نوع  دستگاه تصفیه آبصنعتی جهت تصفیه آب های لب شور-شیرین منابع آبهای زیر زمینی-چاه ،رودخانه،آب لوله کشی شهری شهرکصنعتی جهت تولید آب شرب،تولیدات صنایع غذایی،نساجی،دام طیور،جلوگیری تشکیل رسوب تاسیسات آبی ... استفاده می شوند.
شرکت بهین تصفیه دستگاه های تصفیه آبصنعتی بصورت سفارشیطراحی،مونتاژ راه اندازی می نماید.اطلاعات اولیه جهت طراحی ارائهمشخصات فنی مالی غالب یک پیش فاکتوردرخواست کننده دستگاه تصفیه آبصنعتیشامل:کیفیت محل تامین آب خام،میزان مصرف،نوع بهره برداری آب یاکیفیت آب تصفیه شده می باشد.جهت موارد خاص آنالیز آب خام میزان پارامترهای آب مصرفی مورد نیاز است.

 

 

 

قابلیت استفاده آب دریا جهت استفاده شرب کشاورزی موارد ذیل:

1-سکوهای نفتی

سکوهای نفتی بدلیل دوری نقاط خشکی صعب العبور بودن مسیر امن غذایی سلامت استفاده آب شیرین کنهای دریایی امری بدیهی بوده لازم الاجراست.لذا کارنامه درخشان این شرکت موارد متعددی چون همکاری شرکت ملی حفاری شمال،نفت فلات قاره،نصب تجهیز آب شیرین کن سکوی نفتی نزدیکی جزیره لاوان بچشم میخورد.

2-صنایع ساحلی Onshore

اغلب نقاط جنوبی کشور رونق کسب کار استفاده آب دریا صورت میپذیرد این خود عزم جدی مارا ارائه خدمات مرتبط صنایع مختلف برانگیخت .کنار موارد متعدد تجاری بازرگانی بهره برداری آب دریا،سوال اصلی اینجاست چرا همه صنایع رومصرف آب دریا نمینهند.وجود معایب متعدد شیرین سازی آب دریا نمیتوان بهره برداری این منبع عظیم خدادادی چشم پوشی نمود.مع ذلک وجود تجارب بسیاری این زمینه کسب نموده ایم خوشحال خرسند میگردیم چنانچه تجارت ایده های شما سروران گرامی نیز آگاه مطلع گردیم.اینجا محلی برای اشتراک گذاری نظرات شماست.

3-آبیاری فضای سبز

کنار صنایع مختلف تجاری نظامی حتی دریایی نقاط مختلف،استفاده آب دریا جهت توسعه فضای سبز شهری امری پسندیده نوعی مدرن میباشد.هم اکنون منطقه ویژه چابهار بهره گیری تجارب شرکت مپتا همپنین مشاوره های متعدد فنی مالی  موفق اجرای این روش منطقه چابهار گردیده است.