دستگاه تصفیه هوا-بهین تصفیه

تصفیه هوا

 

 

 

دستگاه تصفیه هوا:

استفاده دستگاههای تصفیه هوا میتوانید حتی تهران هوائی لطافت هوای کوهستان زندگی کنید. نتایج بررسی ها تحقیقات انجام شده نشان میدهد هوای محیط های بسته 10 برابر آلوده ترهوای محیط های باز مجاور خود می باشد.این حالی است حداقل 80 درصد اوقات ساعات زندگی انسانها محیط های بسته سپری میشود.بنابراین بهسازی پالایش هوای محیط های داخلی برای سلامتی انسان حتی تامین بار سرمایشی تابستان بار گرمایشی زمستان نیز مهم تر است.

ضمن اینکه دستگاههای تصفیه هوا هم نظر قیمت هم لحاظ هزینه برق مصرفی بمراتب  دستگاههای سرمایش گرمایش ارزانتر است.

امروزه استفاده دستگاه تصفیه هوا توسط سازمانها نهاد های مستقلی مانند سازمان بهداشت جهانیWHOمورد تائید قرار گرفته است.

دستگاه های تصفیه هوا،هوای آلوده محیط کمک فن خود مکیده بعد گذراندن 5 نوع فیلتر مخصوص لامپ یو وی مولد یون منفی (جمعا هفت مرحله) هوا بطور کامل تصفیه کرده هوای پاک سرشار اکسیژن برای شما ارمغان می آورد شما این امکان می دهد نگران تنفس هوای آلوده مشکلات یاد شده آن نیز انتقال بیماریهای واگیر دار تنفسی نباشید خود هوای سالم مفرح طبیعت احساس کنید.

 

 

air purifier

مراحل تصفیه هوا:

پیش فیلتر:جذب ذرات قبیل پرز فرش پرده، مو پر حیوانات گرد خاک هوا

فيلتر پلاسما: جذب الكتريكي ذرات آلرژی زا دوده هوا استفاده تکنولوژی نانو

فيلتر كربن فعال: جذب بوها گازهاي سمي قبيل بوي سيگار مونواكسيد كربن

فيلتر هپا: جذب كليه ذرات معلق آلرژي زا 1/0 ميكرون(یک هزارم میلیمتر)ذرات آلاینده های مضر هوا قبیل ویروس ها،باکتری ها، گرده های حساسیت زای گیاهان، مو پر حیوانات %99

فیلترTIO2:جذب گازهای آلی فرار،بوهای نامطبوع،باکتریها  ویروسها  طریق فوتوکاتالیست(دی اکسید تیتانیوم+لامپ uv)

لامپ يو وي:بين بردن ويروسها(انفولانزای خوکی) باكتريهاي هوازی استريل هواي خروجي

يون منفي: جهت تلطیف هوا افزايش اكسيژن محيط حذف آلاینده های دارای یون مثبت